Política de privacitat

En compliment de l'estipulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui aplicable i/o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda en la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol un altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través de la web tindran els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercits per escrit, al domicili del titular de la web facilitat en les Condicions Generals.

IS Vitale, S.L. assegura la confidencialitat i privadesa de les dades personals. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats.

Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades propietat d'IS Vitale, S.L. i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar les altes sol·licitades, l'assistència quan ho requereixi l'usuari, el registre al hosting web, per a la promoció de productes i serveis.

El consentiment de l'Usuari per rebre informació s'entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les seves dades. En cap cas les dades facilitades seran cedides.

IS Vitale, S.L. no es fa responsable d'incidències que poguessin produir-se al voltant de les dades personals quan siguin causa de manca de responsabilitat en quant a la guàrdia i custòdia de les claus d'accés dels usuaris o bé per incidències en els accessos als sistemes.

Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment de l'estipulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui aplicable i/o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda en la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol un altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través de la web tindran els drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercits per escrit, al domicili del titular de la web facilitat en les Condicions Generals.

IS Vitale, S.L. assegura la confidencialitat i privadesa de les dades personals. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats.

Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades propietat d'IS Vitale, S.L. i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar les altes sol·licitades, l'assistència quan ho requereixi l'usuari, el registre al hosting web, per a la promoció de productes i serveis.

El consentiment de l'Usuari per rebre informació s'entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les seves dades. En cap cas les dades facilitades seran cedides.

IS Vitale, S.L. no es fa responsable d'incidències que poguessin produir-se al voltant de les dades personals quan siguin causa de manca de responsabilitat en quant a la guàrdia i custòdia de les claus d'accés dels usuaris o bé per incidències en els accessos als sistemes.