Voorwaarden van dienstverlening.

Deze wettelijke kennisgeving regulariseert het gebruik van de website http://www.myvitale.com/ (hierna, HET WEB), welke eigendom is van INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL (hierna, DE EIGENAAR VAN HET WEB).

Welkom op de website van www.myvitale.com. Toegang tot het Web, registreren voor gratis of betalende diensten, impliceert het lezen, kennis hebben en aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden.

1. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

DE EIGENAAR VAN HET WEB, in overeenstemming met de Wet 34/2002, van 11 Juli, betreffende diensten van de informatieonderneming en elektronisch ondernemen, informeert u dat: de volledige, sociale benaming als volgt is: INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL, BTW-nummer B71117659, wettelijk adres : Pedro de Atarrabia, 17-31610 Villava (Navarra), SPANJE, geregistreerd in het Register van Navarra, Volume 3796, Bladzijde 618, Datum 01.03.2013.

Om ons te contacteren, kan u een email sturen naar: info@myvitale.com

2. VOORWAARDEN VAN TOEGANG EN GEBRUIK

Sommige delen van deze website en diens diensten hebben een gratis toegang, voor andere delen dient men te betalen. Het is de EIGENAAR VAN HET WEB die beslist om diensten gratis of betalend te maken, door het voorafgaand in te vullen van een overeenstemmend formulier.

De gebruiker waarborgt de authenticiteit van alle gegevens doorgegeven aan de EIGENAAR VAN HET WEB en zal zelf aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of niet correctie informatie.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk in toe om correct gebruik te maken van de inhoud en diensten behorend aan de EIGENAAR VAN DE SITE en deze niet te gebruiken voor doeleinden zoals:

a) het verspreiden van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobische, aanstootgevende, terroristische inhoud, of in het algemeen, illegale inhoud of tegen de openbare orde.

b) Het introduceren van een computer virus in het netwerk of enige daden stellen die wijzigingen, schade, onderbrekingen of fouten kunnen genereren aan elektronische documenten, aan de gegevens of aan de fysische of logistieke systemen van de EIGENAAR VAN DE SITE of derde partijen; of toegang belemmeren van andere gebruikers van de website of diens diensten door massaconsumptie van computerhulpmiddelen aan welke de EIGENAAR VAN HET WEB toegang geeft.

c) Toegang proberen te verkrijgen tot emailaccounts van andere gebruikers, of toegang te krijgen to de beperkte computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE SITE of derde partijen, en waar van toepassing, privé-informatie uit te halen.

d) De rechten van de intellectuele eigendom misbruiken en de confidentialiteit van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE SITE of derde partijen te misbruiken.

e) Zich voordoen als een andere gebruiker, openbare administratie of derde partij.

3. UITSLUITING VAN WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van dit web is algemeen van aard en voor enkel voor informatieve doeleinden, zonder waarborg toegang te kunnen hebben tot de volledige inhoud, of diens volledigheid, correctheid, geldigheid of actualiteit, of geschiktheid of verdienstelijkheid voor een specifiek doeleinde.

4. PRIVACY POLICY

Wanneer wij informatie van u nodig hebben, zullen wij deze altijd vragen op een vrijwillige en expliciete manier. De gegevens die worden verzameld door middel van de formulieren voor het verzamelen van gegevens op de website of op andere wijze, zullen worden opgenomen in een bestand van persoonsgegevens en naar behoren worden geregistreerd in het algemene register voor gegevensbescherming van de Spaanse Data Protection Agency, waarvan de verantwoordelijk de EIGENAAR VAN DE SITE is. Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk beheren en uitsluitend gebruiken voor het verstrekken van de diensten, met alle wettelijke garanties en veiligheid opgelegd door de wet 15/1999 van 13 December, over bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Koninklijke Besluit 1720/2007 van 21 December en de wet 34/2002, 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

5. PROCEDURES IN GEVAL VAN UITVOEREN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of derde partij is van mening dat er feiten of omstandigheden zijn waaruit de illegaliteit van het gebruik van de inhoud en / of de prestaties van elke activiteit op de websites inbegrepen of waartoe toegang via de website moet u een melding sturen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB, u moet het probleem correct identificeren, vermeende schendingen opgeven en uitdrukkelijk verklaren en onder uw verantwoordelijkheid , dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is.

6. PUBLICATIES

De administratieve informatie ontvangen via de website vervangt niet de juridische publicatie van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële regering, kranten, die het enige instrumenten zijn die de authenticiteit en inhoud valideren. De beschikbare informatie op deze website moet worden opgevat als een gids zonder rechtsgeldigheid

PRIVACY POLICY AND GEGEVENBESCHERMING

Overeenkomstig de bepalingen van de wet 15/1999 van 13 December, over bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de klant / gebruiker op de hoogte en stemt in met de opname van hun gegevens in een bestand waarvoor INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL verantwoordelijk is en die naar behoren is geregistreerd bij de Spaanse Data Protection Agency. Deze informatie is ter uitvoering van trainingsprogramma's, ter informatie over producten en diensten, en voor het verzenden van commerciële communicatie over hen. Ook informeren wij u over uw rechten van toegang, rechtzetting, annulering en bezwaar, uitvoerbaar op het juridische adres van INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL, gelegen in Pedro de Atarrabia, 17-31610 Villava (Navarra), Spanje.

Voorwaarden van dienstverlening.

Voorwaarden van dienstverlening.

Deze wettelijke kennisgeving regulariseert het gebruik van de website http://www.myvitale.com/ (hierna, HET WEB), welke eigendom is van INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL (hierna, DE EIGENAAR VAN HET WEB).

Welkom op de website van www.myvitale.com. Toegang tot het Web, registreren voor gratis of betalende diensten, impliceert het lezen, kennis hebben en aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden.

1. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

DE EIGENAAR VAN HET WEB, in overeenstemming met de Wet 34/2002, van 11 Juli, betreffende diensten van de informatieonderneming en elektronisch ondernemen, informeert u dat: de volledige, sociale benaming als volgt is: INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL, BTW-nummer B71117659, wettelijk adres : Pedro de Atarrabia, 17-31610 Villava (Navarra), SPANJE, geregistreerd in het Register van Navarra, Volume 3796, Bladzijde 618, Datum 01.03.2013.

Om ons te contacteren, kan u een email sturen naar: info@myvitale.com

2. VOORWAARDEN VAN TOEGANG EN GEBRUIK

Sommige delen van deze website en diens diensten hebben een gratis toegang, voor andere delen dient men te betalen. Het is de EIGENAAR VAN HET WEB die beslist om diensten gratis of betalend te maken, door het voorafgaand in te vullen van een overeenstemmend formulier.

De gebruiker waarborgt de authenticiteit van alle gegevens doorgegeven aan de EIGENAAR VAN HET WEB en zal zelf aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of niet correctie informatie.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk in toe om correct gebruik te maken van de inhoud en diensten behorend aan de EIGENAAR VAN DE SITE en deze niet te gebruiken voor doeleinden zoals:

a) het verspreiden van criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobische, aanstootgevende, terroristische inhoud, of in het algemeen, illegale inhoud of tegen de openbare orde.

b) Het introduceren van een computer virus in het netwerk of enige daden stellen die wijzigingen, schade, onderbrekingen of fouten kunnen genereren aan elektronische documenten, aan de gegevens of aan de fysische of logistieke systemen van de EIGENAAR VAN DE SITE of derde partijen; of toegang belemmeren van andere gebruikers van de website of diens diensten door massaconsumptie van computerhulpmiddelen aan welke de EIGENAAR VAN HET WEB toegang geeft.

c) Toegang proberen te verkrijgen tot emailaccounts van andere gebruikers, of toegang te krijgen to de beperkte computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE SITE of derde partijen, en waar van toepassing, privé-informatie uit te halen.

d) De rechten van de intellectuele eigendom misbruiken en de confidentialiteit van de informatie van DE EIGENAAR VAN DE SITE of derde partijen te misbruiken.

e) Zich voordoen als een andere gebruiker, openbare administratie of derde partij.

3. UITSLUITING VAN WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van dit web is algemeen van aard en voor enkel voor informatieve doeleinden, zonder waarborg toegang te kunnen hebben tot de volledige inhoud, of diens volledigheid, correctheid, geldigheid of actualiteit, of geschiktheid of verdienstelijkheid voor een specifiek doeleinde.

4. PRIVACY POLICY

Wanneer wij informatie van u nodig hebben, zullen wij deze altijd vragen op een vrijwillige en expliciete manier. De gegevens die worden verzameld door middel van de formulieren voor het verzamelen van gegevens op de website of op andere wijze, zullen worden opgenomen in een bestand van persoonsgegevens en naar behoren worden geregistreerd in het algemene register voor gegevensbescherming van de Spaanse Data Protection Agency, waarvan de verantwoordelijk de EIGENAAR VAN DE SITE is. Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk beheren en uitsluitend gebruiken voor het verstrekken van de diensten, met alle wettelijke garanties en veiligheid opgelegd door de wet 15/1999 van 13 December, over bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Koninklijke Besluit 1720/2007 van 21 December en de wet 34/2002, 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

5. PROCEDURES IN GEVAL VAN UITVOEREN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of derde partij is van mening dat er feiten of omstandigheden zijn waaruit de illegaliteit van het gebruik van de inhoud en / of de prestaties van elke activiteit op de websites inbegrepen of waartoe toegang via de website moet u een melding sturen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB, u moet het probleem correct identificeren, vermeende schendingen opgeven en uitdrukkelijk verklaren en onder uw verantwoordelijkheid , dat de in de kennisgeving verstrekte informatie juist is.

6. PUBLICATIES

De administratieve informatie ontvangen via de website vervangt niet de juridische publicatie van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële regering, kranten, die het enige instrumenten zijn die de authenticiteit en inhoud valideren. De beschikbare informatie op deze website moet worden opgevat als een gids zonder rechtsgeldigheid

PRIVACY POLICY AND GEGEVENBESCHERMING

Overeenkomstig de bepalingen van de wet 15/1999 van 13 December, over bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de klant / gebruiker op de hoogte en stemt in met de opname van hun gegevens in een bestand waarvoor INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL verantwoordelijk is en die naar behoren is geregistreerd bij de Spaanse Data Protection Agency. Deze informatie is ter uitvoering van trainingsprogramma's, ter informatie over producten en diensten, en voor het verzenden van commerciële communicatie over hen. Ook informeren wij u over uw rechten van toegang, rechtzetting, annulering en bezwaar, uitvoerbaar op het juridische adres van INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL, gelegen in Pedro de Atarrabia, 17-31610 Villava (Navarra), Spanje.

<