Zerbitzuaren baldintzak

Lege ohar honek http://www.myvitale.com/ webgunearen erabilera arautzen du (aurrerantzean, WEBGUNEA). Webgunearen titularra INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL da (aurrerantzean, WEBGUNEAREN JABEA). p2: Ongietorria www.myvitale.com webgunera. Erabiltzaile bat webgunean sartzen bada, bertan alta ematen badu (doan) edo bertako zerbitzuak ordaintzen baditu, erabilera baldintza orokor hauek irakurri dituela, ezagutzen dituela eta onartzen dituela suposatuko da.

Bienvenido al sito web www.myvitale.com. El acceso a la web, el darse de alta de forma gratuita o de pago a sus servicios, presuponen la lectura, el conocimiento y la aceptación de estas condiciones generales de uso.

1. IDENTIFIKAZIOA ETA KOMUNIKAZIOAK

WEBGUNEAREN JABEAk, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazi nahi dizu: bere izen soziala da: INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL; bere IFK da: B71117659; bere egoitza soziala da: Pedro de Atarrabia, 17 - 31610 Atarrabia (Nafarroa); eta izena emanda dago Nafarroako Merkataritza Erregistroan (3796. liburukia, 618. orria, 2013-01-03).

Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, jo ezazu info@myvitale.com helbidera.

2. WEBGUNEAN SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bertako zerbitzuak nahi duen ororen eskura daude, doan. Nolanahi ere, WEBGUNEAREN JABEAK erabilera baldintza batzuk ezarri ditu, eta, horrenbestez, webguneko zerbitzu batzuk erabili aurretik dagokion inprimakia bete behar da.

Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEARI bermatu behar dio eman dituen datu guztiak benetakoak direla eta eguneratuta daudela. Erabiltzaileak gezurra edo zuzena ez den zerbait esaten badu, erabiltzailea bera izango da erantzule bakarra.

Erabiltzaileak agintzen du, espresuki, modu egokian erabiliko dituela WEBGUNEAREN JABEAREN edukiak eta zerbitzuak. Besteak beste, erabiltzaileak ez ditu honako hauek egingo:

a) Legearen edo ordena publikoaren aurkako edukiak zabaldu: delituzko edukiak, indarkeriazkoak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoren apologia egitekoak...

b) Sarean birus informatikoak sartu; WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen dokumentu elektroniko, datu edo sistema fisiko eta logikoak hondatu, eten edo horietan akatsak eta kalteak eragin ditzaketen jarduerak burutu; WEBGUNEAREN JABEAK bere zerbitzua emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoak era masiboan kontsumitu, eta, ondorioz, beste erabiltzaile batzuk webgunean eta bertako zerbitzuetan sartu ahal izan daitezen eragotzi.

c) Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetan sartzen eta informazioa ateratzen saiatu; WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen sistema informatikoetako gune mugatuetan sartzen eta informazioa ateratzen saiatu.

d) Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak eta WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratu.

e) Beste erabiltzaile baten, administrazio publikoen edo hirugarrenen lekuan jarri (horien identitatea faltsutu).

3. BERME ETA ERANTZUKIZUN SALBUESPENAK

Webgune honen edukia izaera orokorrekoa da eta informazio helburua besterik ez du. Ez dago bermatuta eduki guztiak eskuragarri egongo direnik, eta ezta edukiak zehatzak eta zuzenak direnik, indarrean edo eguneratuta daudenik, eta helburu zehatz baterako egokiak edo baliagarriak direnik ere.

4. PRIBATUTASUN POLITIKA

Zugandik informazioa eskuratu behar badugu, zure borondatez eta espresuki eman diezaguzun eskatuko dizugu beti. Webguneko datuak biltzeko inprimakien bidez edo beste bide batzuetatik eskuratutako datuak datu pertsonalen fitxategi batean sartuko dira. Fitxategia hori Datuak Babesteko Espainiako Agentziako Datuak Babesteko Erregistro Orokorrean erregistratuta egongo da, eta WEBGUNEAREN JABEA izango da haren arduraduna. Entitateak konfidentzialtasun osoz eta eskatutako zerbitzuak eskaintzeko helburu bakarrarekin tratatuko ditu datuak, legezko eta segurtasuneko berme guztiekin, Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak eta Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak agintzen duten moduan.

5. LEGEZ KONTRAKO JARDUEREN AURKAKO PROZEDURA

Erabiltzaile edo hirugarren batek uste badu webgunean sartuta edo estekatuta dauden web orrietako edukiak legez kontra erabili direla edo/eta web horri horietan egindako jardurak legez kontrakoak direla, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEARI. Jakinarazpen horretan behar bezala identifikatu beharko du bere burua, bere ustez zer arau-hauste egin diren esan beharko du, eta espresuki adierazi beharko du, bere erantzukizunpean, ematen duen informazioa zehatza dela.

6. ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako informazio administratiboak ez du ordezkatuko administrazio publikoetako aldizkari ofizialetan era formalean argitaratu beharrekoak diren lege, arau, plan, xedapen orokor eta ekintzen legezko publizitatea. Izan ere, administrazio publikoetako aldizkari ofizialek baino ezin dute horien edukiaren eta egiazkotasunaren fede eman. Horrela bada, webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa gidatzat baino ez da hartu behar, ez baitu legezko baliorik.

PRIBATUTASUN POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (DBLO) adierazitakoa betez, bezero/erabiltzaileak baimena ematen du bere datuak INTELLIGENT SYSTEM VITALE SLren ardurapeko fitxategi batean sartzeko, eta jakinaren gainean gelditzen da. Fitxategia Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erregistratuta dago, eta haren helburua da kontratatutako programak eta entrenamenduak gauzatzea, eskatutako produktu eta zerbitzuen berri ematea, eta horiei buruzko jakinarazpen komertzialak bidaltzea. Bestalde, bezero/erabiltzaileari jakinarazten diogu bere datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubidea duela, eta, horretarako, INTELLIGENT SYSTEM VITALE SLren egoitza sozialera zuzendu behar duela (Pedro de Atarrabia, 17 - 31610 Atarrabia (Nafarroa)).

Zerbitzuaren baldintzak

Zerbitzuaren baldintzak

Lege ohar honek http://www.myvitale.com/ webgunearen erabilera arautzen du (aurrerantzean, WEBGUNEA). Webgunearen titularra INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL da (aurrerantzean, WEBGUNEAREN JABEA). p2: Ongietorria www.myvitale.com webgunera. Erabiltzaile bat webgunean sartzen bada, bertan alta ematen badu (doan) edo bertako zerbitzuak ordaintzen baditu, erabilera baldintza orokor hauek irakurri dituela, ezagutzen dituela eta onartzen dituela suposatuko da.

Bienvenido al sito web www.myvitale.com. El acceso a la web, el darse de alta de forma gratuita o de pago a sus servicios, presuponen la lectura, el conocimiento y la aceptación de estas condiciones generales de uso.

1. IDENTIFIKAZIOA ETA KOMUNIKAZIOAK

WEBGUNEAREN JABEAk, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazi nahi dizu: bere izen soziala da: INTELLIGENT SYSTEM VITALE SL; bere IFK da: B71117659; bere egoitza soziala da: Pedro de Atarrabia, 17 - 31610 Atarrabia (Nafarroa); eta izena emanda dago Nafarroako Merkataritza Erregistroan (3796. liburukia, 618. orria, 2013-01-03).

Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, jo ezazu info@myvitale.com helbidera.

2. WEBGUNEAN SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bertako zerbitzuak nahi duen ororen eskura daude, doan. Nolanahi ere, WEBGUNEAREN JABEAK erabilera baldintza batzuk ezarri ditu, eta, horrenbestez, webguneko zerbitzu batzuk erabili aurretik dagokion inprimakia bete behar da.

Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEARI bermatu behar dio eman dituen datu guztiak benetakoak direla eta eguneratuta daudela. Erabiltzaileak gezurra edo zuzena ez den zerbait esaten badu, erabiltzailea bera izango da erantzule bakarra.

Erabiltzaileak agintzen du, espresuki, modu egokian erabiliko dituela WEBGUNEAREN JABEAREN edukiak eta zerbitzuak. Besteak beste, erabiltzaileak ez ditu honako hauek egingo:

a) Legearen edo ordena publikoaren aurkako edukiak zabaldu: delituzko edukiak, indarkeriazkoak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoren apologia egitekoak...

b) Sarean birus informatikoak sartu; WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen dokumentu elektroniko, datu edo sistema fisiko eta logikoak hondatu, eten edo horietan akatsak eta kalteak eragin ditzaketen jarduerak burutu; WEBGUNEAREN JABEAK bere zerbitzua emateko erabiltzen dituen baliabide informatikoak era masiboan kontsumitu, eta, ondorioz, beste erabiltzaile batzuk webgunean eta bertako zerbitzuetan sartu ahal izan daitezen eragotzi.

c) Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetan sartzen eta informazioa ateratzen saiatu; WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen sistema informatikoetako gune mugatuetan sartzen eta informazioa ateratzen saiatu.

d) Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak eta WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratu.

e) Beste erabiltzaile baten, administrazio publikoen edo hirugarrenen lekuan jarri (horien identitatea faltsutu).

3. BERME ETA ERANTZUKIZUN SALBUESPENAK

Webgune honen edukia izaera orokorrekoa da eta informazio helburua besterik ez du. Ez dago bermatuta eduki guztiak eskuragarri egongo direnik, eta ezta edukiak zehatzak eta zuzenak direnik, indarrean edo eguneratuta daudenik, eta helburu zehatz baterako egokiak edo baliagarriak direnik ere.

4. PRIBATUTASUN POLITIKA

Zugandik informazioa eskuratu behar badugu, zure borondatez eta espresuki eman diezaguzun eskatuko dizugu beti. Webguneko datuak biltzeko inprimakien bidez edo beste bide batzuetatik eskuratutako datuak datu pertsonalen fitxategi batean sartuko dira. Fitxategia hori Datuak Babesteko Espainiako Agentziako Datuak Babesteko Erregistro Orokorrean erregistratuta egongo da, eta WEBGUNEAREN JABEA izango da haren arduraduna. Entitateak konfidentzialtasun osoz eta eskatutako zerbitzuak eskaintzeko helburu bakarrarekin tratatuko ditu datuak, legezko eta segurtasuneko berme guztiekin, Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak eta Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak agintzen duten moduan.

5. LEGEZ KONTRAKO JARDUEREN AURKAKO PROZEDURA

Erabiltzaile edo hirugarren batek uste badu webgunean sartuta edo estekatuta dauden web orrietako edukiak legez kontra erabili direla edo/eta web horri horietan egindako jardurak legez kontrakoak direla, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEARI. Jakinarazpen horretan behar bezala identifikatu beharko du bere burua, bere ustez zer arau-hauste egin diren esan beharko du, eta espresuki adierazi beharko du, bere erantzukizunpean, ematen duen informazioa zehatza dela.

6. ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako informazio administratiboak ez du ordezkatuko administrazio publikoetako aldizkari ofizialetan era formalean argitaratu beharrekoak diren lege, arau, plan, xedapen orokor eta ekintzen legezko publizitatea. Izan ere, administrazio publikoetako aldizkari ofizialek baino ezin dute horien edukiaren eta egiazkotasunaren fede eman. Horrela bada, webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa gidatzat baino ez da hartu behar, ez baitu legezko baliorik.

PRIBATUTASUN POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (DBLO) adierazitakoa betez, bezero/erabiltzaileak baimena ematen du bere datuak INTELLIGENT SYSTEM VITALE SLren ardurapeko fitxategi batean sartzeko, eta jakinaren gainean gelditzen da. Fitxategia Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erregistratuta dago, eta haren helburua da kontratatutako programak eta entrenamenduak gauzatzea, eskatutako produktu eta zerbitzuen berri ematea, eta horiei buruzko jakinarazpen komertzialak bidaltzea. Bestalde, bezero/erabiltzaileari jakinarazten diogu bere datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubidea duela, eta, horretarako, INTELLIGENT SYSTEM VITALE SLren egoitza sozialera zuzendu behar duela (Pedro de Atarrabia, 17 - 31610 Atarrabia (Nafarroa)).

<